Ankieta

(Jeżeli Twoja sprawa dotyczy prawa pracy)

Na tej stronie znajduje się specjalna ankieta dotycząca prawa pracy

We wszystkich innych sprawach, prosimy o wysłanie do nas maila (info@prawnik.nl)

PROSIMY O WPISANIE DANYCH PONIŻEJ

Wypełnia Pan(i) ANKIETĘ służącą do szczegółowego opisania sprawy dotyczącej prawa pracy. Jeżeli udzielenie pełnej odpowiedzi na którekolwiek pytanie nie jest możliwe, proszę odpowiedzieć na nie chociaż częściowo. Np. Jeżeli nie pamięta Pan(i) dokładnej daty, proszę podać chociaż miesiąc i rok.

Dane Klienta:

Proszę wpisać poniżej swoje dane
Imiona
proszę wpisać wszystkie imiona
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Nazwisko
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Data urodzenia
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Numer telefonu
Proszę wpisać numer telefonu
Proszę wpisać numer telefonu
Email
Proszę wpisać poprawny adres email
Proszę wpisać poprawny adres email
Ulica i nr. domu
proszę podać adres zamieszkania (niekoniecznie adres zameldowania) na potrzeby korespondencji z naszą kancelarią
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Kod pocztowy + miejscowość
proszę podać adres zamieszkania (niekoniecznie adres zameldowania) na potrzeby korespondencji z naszą kancelarią
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Znajomość języka niderlandzkiego
(w razie kontaktu z niderlandzkojęzycznymi pracownikami naszego działu prawnego)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane Pracodawcy

czyli firmy, z którą podpisana jest umowa o pracę (niekoniecznie firmy, w której wykonywana jest praca)
Czy pracodawca to biuro pośrednictwa pracy (uitzendbureau)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pełna nazwa pracodawcy
proszę wpisać pełną nazwę, jaka widnieje na umowie o pracę
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Czy zna Pan(i) dokładną datę rozpoczęcia pracy dla tego pracodawcy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Data rozpoczęcia pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Przybliżona data rozpoczęcia pracy
proszę wpisać przybliżoną datę rozpoczęcia pracy
(np. początek lipca 2012)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Czy nadal pracuje Pan(i) dla tego pracodawcy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Czy zna Pan(i) dokładną datę zakończenia pracy dla tego pracodawcy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Data zakończenia pracy:
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Przybliżona data zakończenia pracy
proszę wpisać przybliżoną datę rozpoczęcia pracy
(np lipiec 2015)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
W jaki sposób umowa o pracę została zakończona?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Szczegółowy opis zwolnienia dyscyplinarnego
proszę podać formę i datę zwolnienia, powody zwolnienia według pracodawcy, wszystkie daty wiadomości/pism otrzymanych w tej sprawie od pracodawcy i wszystkie szczegóły istotne dla sprawy
np. zwolniony zostałem ustnie 11 września 2019, szef zakładu pracy kazał mi opuścić miejsce pracy za to, że 3 września 2019 nie przyszedłem do pracy. Pismo z wyjaśnieniem otrzymałem 16 września 2019
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
W jaki sposób pracodawca złożył wymówienie?
proszę podać formę i datę wymówienia, powody wymówienia według pracodawcy, wszystkie daty wiadomości/pism otrzymanych w tej sprawie od pracodawcy i wszystkie szczegóły istotne dla sprawy
np. wymówienie otrzymałem mailem 25 lipca 2019. Nie został podany powód zakończenia współpracy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
W jaki sposób złożył(a) Pan(i) wymówienie?
proszę podać formę i datę złożenia wymówienia i jaki termin wymówienia został zastosowany
np. wymówienie złożyłem listem poleconym 27 lipca 2019, z zachowaniem 1 miesiąca terminu wymówienia, od 1 września 2019 już tam nie pracuję
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
W jaki sposób został(a) Pan(i) poinformowany(a) o nieprzedłużeniu umowy o pracę?
proszę podać formę i datę wiadomości o nieprzedłużeniu umowy, powody nieprzedłużenia umowy według pracodawcy, wszystkie daty wiadomości/pism otrzymanych w tej sprawie od pracodawcy i wszystkie szczegóły istotne dla sprawy
np. 11 września 2019 dostałam SMS od koordynatora, że od 12 września 2019 nie ma dla mnie pracy, że nasza umowa wygasa 12 września 2019 i że od 13 września już dla nich nie pracuję...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Inny, czyli w jaki sposób doszło do zakończenia umowy o pracę?
proszę podać formę i datę, oraz powody zakończenia umowy o pracę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy miały miejsce przerwy w pracy dłuższe niż 3 miesiące?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
W jakich okresach miały miesca te przerwy w pracy dla tego pracodawcy?
proszę opisać tylko przerwy w pracy dłuższe niż 3 miesiące
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Z jakich powodów miały miesca te przerwy w pracy dla tego pracodawcy?
proszę opisać tylko przerwy w pracy dłuższe niż 3 miesiące
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ostatnia umowa o pracę to
na podstawie jakiej umowy pracował(a) Pan(i) dla tego pracodawcy?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ostatnia umowa o pracę to
na podstawie jakiej umowy pracował(a) Pan(i) dla tego pracodawcy?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kiedy wygaśnie umowa na czas określony?
proszę podać datę końcową trwania umowy o pracę na czas określony
np. umowa kończy się w 1 lipca 2020 i już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kiedy wygaśnie umowa na czas określony (Faza B lub Faza 3)?
proszę podać datę końcową trwania umowy o pracę na czas określony
np. umowa kończy się w 1 lipca 2020 i już teraz wiem, że nie zostanie przedłużona
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
W ilu miejscach (zakładach) pracy pracował(a) Pan(i) dla tego pracodawcy?
-
+
Podaj liczbę miejsc pracy
Podaj liczbę miejsc pracy
Zaznaczył(a) Pan(i), że pracował(a) w 2 miejscach pracy.
Poniżej będą zadawane pytania na temat obu miejsc pracy. Najpierw zadawane będą pytania na temat głównego miejsca pracy (1), czyli tego, w którym wykonał(a) Pan(i) najwięcej pracy. Następnie będą zadawane pytania na temat drugiego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (2). Proszę ustalić gdzie wykonywał(a) Pan(i) więcej pracy (1), a gdzie mniej (2).
Zaznaczył(a) Pan(i), że pracował(a) w 3 miejscach pracy.
Poniżej będą zadawane pytania na temat każdego trzech miejsc pracy osobno. Najpierw zadawane będą pytania na temat głównego miejsca pracy (1), czyli tego, w którym wykonał(a) Pan(i) najwięcej pracy. Następnie będą zadawane pytania na temat drugiego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (2), a na koniec na temat trzeciego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (3). Proszę ustalić gdzie wykonywał(a) Pan(i) najwięcej pracy (1), gdzie mniej (2), a gdzie wykonywał(a) Pan(i) najmniej pracy (3).
Zaznaczył(a) Pan(i), że pracował(a) w 4 miejscach pracy.
Poniżej będą zadawane pytania na temat każdego czterech miejsc pracy osobno. Najpierw zadawane będą pytania na temat głównego miejsca pracy (1), czyli tego, w którym wykonał(a) Pan(i) najwięcej pracy. Następnie będą zadawane pytania na temat drugiego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (2), Następnie będą zadawane pytania na temat trzeciego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (3), a na koniec na temat czwartego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (4). Proszę ustalić gdzie wykonywał(a) Pan(i) najwięcej pracy (1), gdzie mniej (2), gdzie jeszcze mniej (3), a gdzie wykonywał(a) Pan(i) najmniej pracy (4).
Zaznaczył(a) Pan(i), że pracował(a) w 5 lub więcej miejscach pracy.
Poniżej będą osobno zadawane pytania na temat czterech miejsc pracy. Najpierw zadawane będą pytania na temat głównego miejsca pracy (1), czyli tego, w którym wykonał(a) Pan(i) najwięcej pracy. Następnie będą zadawane pytania na temat drugiego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (2), Następnie będą zadawane pytania na temat trzeciego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (3), Następnie będą zadawane pytania na temat czwartego (co do ilości wykonywanej pracy) miejsca pracy (4). Na koniec poprosimy o dodatkowy opis pozostałych (co do ilości wykonywanej pracy) miejsc pracy (5+). Proszę ustalić gdzie wykonywał(a) Pan(i) najwięcej pracy (1), gdzie mniej (2), gdzie jeszcze mniej (3), gdzie jeszcze mniej (4), i pozostałe miejsca pracy gdzie wykonywał(a) Pan(i) najmniej pracy (5+).

(1) Główne miejsce pracy:

(1) Główne miejsce pracy:

Proszę opisać poniżej główne miejsce pracy, czyli to miejsce w którym wykonał(a) Pan(i) najwięcej pracy.
(1) Nazwa głównego miejsca (zakładu) pracy
proszę wpisać nazwę zakładu pracy
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Adres głównego miejsca pracy
prosimy o dokładny adres, lub przynajmniej miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Do którego sektora można zakwalifikować to miejsce pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Innego, czyli którego?
proszę wpisać nazwę sektora
np. 'Mięsny'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Na jakim stanowisku/stanowiskach pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę napisać SZCZEGÓŁOWO na czym polegała praca, opisując swoje stanowisko (lub stanowiska) pracy, zakres obowiązków i odpowiedzialności
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy zna Pan(i) dokładną datę rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Data rozpoczęcia pracy w głównym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Przybliżona data rozpoczęcia pracy w głównym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: lipiec 2014
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy wcześniej (zanim pracował(a) Pan(i) tam przez pracodawcę opisywanego w tej ankiecie)?
można zaznaczyć kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(1) Proszę o opis sytuacji związanej ze zmianą (formalnego) pracodawcy podczas pracy w tym miejscu pracy:
proszę napisać kiedy miały miejsce te zmiany, jak nazywały się firmy uczestniczące w "przejęciu pracownika"
zacząłem tam pracę przez biuro pośrednictwa pracy w 2009, a w kwietniu 2014 dostałem kontrakt bezpośrednio.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy ma Pan(i) (jakiekolwiek) dowody na to, że firma przejmująca znała historię Pana(i) pracy (okresy zatrudniania/stawkę/funkcję) w poprzedniej firmie zanim został(a) Pan(i) przejęty(a)?
jeżeli tak, to jakie?
Wszystkie salarisy i świadectwo pracy z tego biura pracy.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy nadal pracuje Pan(i) w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy zna Pan(i) dokładną datę zakończenia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Data zakończenia pracy w głównym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Przybliżona data zakończenia pracy w głównym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: październik 2016
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Ile godzin tygodniowo (średnio) pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę podać przybliżoną, średnią liczbę godzin pracy tygodnoiwo
-
+
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w trybie zmianowym?
(np w jednym okresie na rano, w kolejnym na popołudnie a w kolejnym na nocki)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w weekendy lub/i wieczorami?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Opis pracy w weekendy lub/i wieczorami
proszę opisać ile godzin, jak często, etc.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Jaki był dokładny adres zamieszkania w dniu rozpoczęcia pracy?
ulica, nr domu, kod i miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Jaki był dystans z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
proszę podać dystans (w kilometrach)
-
+
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(1) Czy dystans z mieszkania do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) W jaki sposób zmieniał się dystans do pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Z czyjej inicjatywy przeprowadzał(a) się Pan(i)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Proszę opisać w jaki sposób zmieniał się dystans do pracy
Proszę o podanie wszystkich dat przeprowadzek, adresów i odległości do pracy z tych adresów
np.' 1: Dnia 12 kwietnia 2014 przeprowadziłem się na Beukelsdijk 86, (3022 DJ) Rotterdam. Dystans wynosił około 18 km; 2: Dnia 2 maja 2015 przeprowadziłem się na Albert van het Hartweg 15, (3111 XX) Bleiswijk. Dystans wynosił niecałe 200 metrów.'
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(1) Kto organizował Panu(i) transport do głównego miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy pracodawca zwracał (chociaż częściowo) koszty dojazdu do głównego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Ile dokładnie pracodawca płacił za dojazdy?
jeżeli wypłacane kwoty były różne, to od czego to zależało?
(np. €2,50 dziennie)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy pracodawca pobierał opłaty za transport do głównego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Ile dokładnie pracodawca pobierał za transport?
jeżeli pobierane kwoty były różne, to od czego to zależało?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy sposób transportu (lub płatności za dojazd) do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Na czym polegała zmiana sposobu transportu do pracy i/lub płatności za transport?
jeżeli było wiele zmian sposobu transportu i/lub płatności za transport, prosimy o ich szczegółowe opisanie
np. '1: Od przeprowadzki w dniu 24 lutego 2014 przestali mi płacić za dojazdy; 2: Od kwietnia 2016 byłem pasażerem samochodu służbowego, za który pobierane były opłaty; 3: Od 1 stycznia 2017 byłem kierowcą samochodu służbowego i w zamian za bycie kierowcą nie musiałem płacić za transport; 4: Od 22 lipca 2017 jeżdzę swoim autem, ale nie dostaję zwrotu kosztów dojazdu'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Czy ma Pan(i) kontakt z osobami, które pracowały lub pracują w tym miejscu pracy bezpośrednio (nie przez biuro pracy)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(1) Miejsce na (ewentualne) dodatkowe informacje na temat głównego miejsca pracy:
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

(2) Drugie (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy

Proszę opisać poniżej drugie (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy.
(2) Nazwa miejsca (zakładu) pracy
proszę wpisać nazwę zakładu pracy
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Adres miejsca pracy
prosimy o dokładny adres, lub przynajmniej miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Do którego sektora można zakwalifikować to miejsce pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Innego, czyli którego?
proszę wpisać nazwę sektora
np. 'Mięsny'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Na jakim stanowisku/stanowiskach pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę napisać SZCZEGÓŁOWO na czym polegała praca, opisując swoje stanowisko (lub stanowiska) pracy i zakres obowiązków
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy zna Pan(i) dokładną datę rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Przybliżona data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: lipiec 2014
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy wcześniej (zanim pracował(a) Pan(i) tam przez pracodawcę opisywanego w tej ankiecie)?
można zaznaczyć kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(2) Proszę o opis sytuacji związanej ze zmianą (formalnego) pracodawcy podczas pracy w tym miejscu pracy:
proszę napisać kiedy miały miejsce te zmiany, jak nazywały się firmy uczestniczące w "przejęciu pracownika"
zacząłem tam pracę przez biuro pośrednictwa pracy w 2009, a w kwietniu 2014 dostałem kontrakt bezpośrednio.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy ma Pan(i) (jakiekolwiek) dowody na to, że firma przejmująca znała historię Pana(i) pracy (okresy zatrudniania/stawkę/funkcję) w poprzedniej firmie zanim został(a) Pan(i) przejęty(a)?
Jeżeli tak, to jakie?
Wszystkie salarisy i świadectwo pracy z tego biura pracy.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy nadal pracuje Pan(i) w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy zna Pan(i) dokładną datę zakończenia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Przybliżona data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: październik 2016
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Ile godzin tygodniowo (średnio) pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę podać przybliżoną, średnią liczbę godzin pracy tygodnoiwo
-
+
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w trybie zmianowym?
(np w jednym okresie na rano, w kolejnym na popołudnie a w kolejnym na nocki)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w weekendy lub/i wieczorami?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Opis pracy w weekendy lub/i wieczorami
proszę opisać ile godzin, jak często, etc.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Jaki był dokładny adres zamieszkania w dniu rozpoczęcia pracy?
ulica, nr domu, kod i miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Jaki był dystans z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
proszę podać dystans (w kilometrach)
-
+
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(2) Czy dystans z mieszkania do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) W jaki sposób zmieniał się dystans do pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Z czyjej inicjatywy przeprowadzał(a) się Pan(i)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Proszę opisać w jaki sposób zmieniał się dystans do pracy
Proszę o podanie wszystkich dat przeprowadzek, adresów i odległości do pracy z tych adresów
np.' 1: Dnia 12 kwietnia 2014 przeprowadziłem się na Beukelsdijk 86, (3022 DJ) Rotterdam. Dystans wynosił około 18 km; 2: Dnia 2 maja 2015 przeprowadziłem się na Albert van het Hartweg 15, (3111 XX) Bleiswijk. Dystans wynosił niecałe 200 metrów.'
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(2) Kto organizował Panu(i) transport do tego miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy pracodawca zwracał (chociaż częściowo) koszty dojazdu do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Ile dokładnie pracodawca płacił za dojazdy?
jeżeli wypłacane kwoty były różne, to od czego to zależało?
(np. €2,50 dziennie)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy pracodawca pobierał opłaty za transport do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Ile dokładnie pracodawca pobierał za transport?
jeżeli pobierane kwoty były różne, to od czego to zależało?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy sposób transportu (lub płatności za dojazd) do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Na czym polegała zmiana sposobu transportu do pracy i/lub płatności za transport?
jeżeli było wiele zmian sposobu transportu i/lub płatności za transport, prosimy o ich szczegółowe opisanie
np. '1: Od przeprowadzki w dniu 24 lutego 2014 przestali mi płacić za dojazdy; 2: Od kwietnia 2016 byłem pasażerem samochodu służbowego, za który pobierane były opłaty; 3: Od 1 stycznia 2017 byłem kierowcą samochodu służbowego i w zamian za bycie kierowcą nie musiałem płacić za transport; 4: Od 22 lipca 2017 jeżdzę swoim autem, ale nie dostaję zwrotu kosztów dojazdu'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Czy ma Pan(i) kontakt z osobami, które pracowały lub pracują w tym miejscu pracy bezpośrednio (nie przez biuro pracy)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(2) Miejsce na (ewentualne) dodatkowe informacje na temat tego miejsca pracy:
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

(3) Trzecie (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy

Proszę opisać poniżej trzecie (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy.
(3) Nazwa miejsca (zakładu) pracy
proszę wpisać nazwę zakładu pracy
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Adres miejsca pracy
prosimy o dokładny adres, lub przynajmniej miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Do którego sektora można zakwalifikować to miejsce pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Innego, czyli którego?
proszę wpisać nazwę sektora
np. 'Mięsny'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Na jakim stanowisku/stanowiskach pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę napisać SZCZEGÓŁOWO na czym polegała praca, opisując swoje stanowisko (lub stanowiska) pracy i zakres obowiązków
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy zna Pan(i) dokładną datę rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Przybliżona data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: lipiec 2014
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy wcześniej (zanim pracował(a) Pan(i) tam przez pracodawcę opisywanego w tej ankiecie)?
można zaznaczyć kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(3) Proszę o opis sytuacji związanej ze zmianą (formalnego) pracodawcy podczas pracy w tym miejscu pracy:
proszę napisać kiedy miały miejsce te zmiany, jak nazywały się firmy uczestniczące w "przejęciu pracownika"
zacząłem tam pracę przez biuro pośrednictwa pracy w 2009, a w kwietniu 2014 dostałem kontrakt bezpośrednio.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy ma Pan(i) (jakiekolwiek) dowody na to, że firma przejmująca znała historię Pana(i) pracy (okresy zatrudniania/stawkę/funkcję) w poprzedniej firmie zanim został(a) Pan(i) przejęty(a)?
Jeżeli tak, to jakie?
Wszystkie salarisy i świadectwo pracy z tego biura pracy.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy nadal pracuje Pan(i) w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy zna Pan(i) dokładną datę zakończenia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Przybliżona data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: październik 2016
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Ile godzin tygodniowo (średnio) pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę podać przybliżoną, średnią liczbę godzin pracy tygodnoiwo
-
+
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w trybie zmianowym?
(np w jednym okresie na rano, w kolejnym na popołudnie a w kolejnym na nocki)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w weekendy lub/i wieczorami?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Opis pracy w weekendy lub/i wieczorami
proszę opisać ile godzin, jak często, etc.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Jaki był dokładny adres zamieszkania w dniu rozpoczęcia pracy?
ulica, nr domu, kod i miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Jaki był dystans z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
proszę podać dystans (w kilometrach)
-
+
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(3) Czy dystans z mieszkania do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) W jaki sposób zmieniał się dystans do pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Z czyjej inicjatywy przeprowadzał(a) się Pan(i)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Proszę opisać w jaki sposób zmieniał się dystans do pracy
Proszę o podanie wszystkich dat przeprowadzek, adresów i odległości do pracy z tych adresów
np.' 1: Dnia 12 kwietnia 2014 przeprowadziłem się na Beukelsdijk 86, (3022 DJ) Rotterdam. Dystans wynosił około 18 km; 2: Dnia 2 maja 2015 przeprowadziłem się na Albert van het Hartweg 15, (3111 XX) Bleiswijk. Dystans wynosił niecałe 200 metrów.'
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(3) Kto organizował Panu(i) transport do tego miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy pracodawca zwracał (chociaż częściowo) koszty dojazdu do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Ile dokładnie pracodawca płacił za dojazdy?
jeżeli wypłacane kwoty były różne, to od czego to zależało?
(np. €2,50 dziennie)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy pracodawca pobierał opłaty za transport do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Ile dokładnie pracodawca pobierał za transport?
jeżeli pobierane kwoty były różne, to od czego to zależało?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy sposób transportu (lub płatności za dojazd) do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Na czym polegała zmiana sposobu transportu do pracy i/lub płatności za transport?
jeżeli było wiele zmian sposobu transportu i/lub płatności za transport, prosimy o ich szczegółowe opisanie
np. '1: Od przeprowadzki w dniu 24 lutego 2014 przestali mi płacić za dojazdy; 2: Od kwietnia 2016 byłem pasażerem samochodu służbowego, za który pobierane były opłaty; 3: Od 1 stycznia 2017 byłem kierowcą samochodu służbowego i w zamian za bycie kierowcą nie musiałem płacić za transport; 4: Od 22 lipca 2017 jeżdzę swoim autem, ale nie dostaję zwrotu kosztów dojazdu'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Czy ma Pan(i) kontakt z osobami, które pracowały lub pracują w tym miejscu pracy bezpośrednio (nie przez biuro pracy)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(3) Miejsce na (ewentualne) dodatkowe informacje na temat tego miejsca pracy:
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

(4) Czwarte (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy

Proszę opisać poniżej czwarte (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy.
(4) Nazwa miejsca (zakładu) pracy
proszę wpisać nazwę zakładu pracy
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Adres miejsca pracy
prosimy o dokładny adres, lub przynajmniej miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Do którego sektora można zakwalifikować to miejsce pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Innego, czyli którego?
proszę wpisać nazwę sektora
np. 'Mięsny'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Na jakim stanowisku/stanowiskach pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę napisać SZCZEGÓŁOWO na czym polegała praca, opisując swoje stanowisko (lub stanowiska) pracy i zakres obowiązków
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy zna Pan(i) dokładną datę rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Przybliżona data rozpoczęcia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: lipiec 2014
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy wcześniej (zanim pracował(a) Pan(i) tam przez pracodawcę opisywanego w tej ankiecie)?
można zaznaczyć kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(4) Proszę o opis sytuacji związanej ze zmianą (formalnego) pracodawcy podczas pracy w tym miejscu pracy:
proszę napisać kiedy miały miejsce te zmiany, jak nazywały się firmy uczestniczące w "przejęciu pracownika"
zacząłem tam pracę przez biuro pośrednictwa pracy w 2009, a w kwietniu 2014 dostałem kontrakt bezpośrednio.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy ma Pan(i) (jakiekolwiek) dowody na to, że firma przejmująca znała historię Pana(i) pracy (okresy zatrudniania/stawkę/funkcję) w poprzedniej firmie zanim został(a) Pan(i) przejęty(a)?
jeżeli tak, to jakie?
Wszystkie salarisy i świadectwo pracy z tego biura pracy.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy nadal pracuje Pan(i) w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy zna Pan(i) dokładną datę zakończenia pracy w tym miejscu pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
Proszę NAJPIERW WYBRAĆ ROK I MIESIĄC, a dopiero potem dzień
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Przybliżona data zakończenia pracy w tym miejscu pracy
proszę wpisać przybliżoną datę
np: październik 2016
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Ile godzin tygodniowo (średnio) pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy?
proszę podać przybliżoną, średnią liczbę godzin pracy tygodnoiwo
-
+
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w trybie zmianowym?
(np w jednym okresie na rano, w kolejnym na popołudnie a w kolejnym na nocki)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy pracował(a) Pan(i) w tym miejscu pracy w weekendy lub/i wieczorami?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Opis pracy w weekendy lub/i wieczorami
proszę opisać ile godzin, jak często, etc.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Jaki był dokładny adres zamieszkania w dniu rozpoczęcia pracy?
ulica, nr domu, kod i miejscowość
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Jaki był dystans z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
proszę podać dystans (w kilometrach)
-
+
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(4) Czy dystans z mieszkania do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) W jaki sposób zmieniał się dystans do pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Z czyjej inicjatywy przeprowadzał(a) się Pan(i)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Proszę opisać w jaki sposób zmieniał się dystans do pracy
Proszę o podanie wszystkich dat przeprowadzek, adresów i odległości do pracy z tych adresów
np.' 1: Dnia 12 kwietnia 2014 przeprowadziłem się na Beukelsdijk 86, (3022 DJ) Rotterdam. Dystans wynosił około 18 km; 2: Dnia 2 maja 2015 przeprowadziłem się na Albert van het Hartweg 15, (3111 XX) Bleiswijk. Dystans wynosił niecałe 200 metrów.'
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
(4) Kto organizował Panu(i) transport do tego miejsca pracy w dniu rozpoczęcia pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy pracodawca zwracał (chociaż częściowo) koszty dojazdu do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Ile dokładnie pracodawca płacił za dojazdy?
jeżeli wypłacane kwoty były różne, to od czego to zależało?
(np. €2,50 dziennie)
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy pracodawca pobierał opłaty za transport do tego miejsca pracy?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Ile dokładnie pracodawca pobierał za transport?
jeżeli pobierane kwoty były różne, to od czego to zależało?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy sposób transportu (lub płatności za dojazd) do tego miejsca pracy zmieniał się?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Na czym polegała zmiana sposobu transportu do pracy i/lub płatności za transport?
jeżeli było wiele zmian sposobu transportu i/lub płatności za transport, prosimy o ich szczegółowe opisanie
np. '1: Od przeprowadzki w dniu 24 lutego 2014 przestali mi płacić za dojazdy; 2: Od kwietnia 2016 byłem pasażerem samochodu służbowego, za który pobierane były opłaty; 3: Od 1 stycznia 2017 byłem kierowcą samochodu służbowego i w zamian za bycie kierowcą nie musiałem płacić za transport; 4: Od 22 lipca 2017 jeżdzę swoim autem, ale nie dostaję zwrotu kosztów dojazdu'
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Czy ma Pan(i) kontakt z osobami, które pracowały lub pracują w tym miejscu pracy bezpośrednio (nie przez biuro pracy)?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
(4) Miejsce na (ewentualne) dodatkowe informacje na temat tego miejsca pracy:
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

(5+) Piąte i pozostałe (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce/a pracy

Proszę opisać poniżej piąte i ewentualnie pozostałe (co do ilości wykonywanej pracy) miejsce pracy.
(5+) Proszę podać informacje na temat pozostałych miejsc pracy:
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Dokumenty związane ze sprawą

Proszę zaznaczyć które dokumenty związane ze sprawą posiada Pan(i)?
można zaznaczyć jedną, lub kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Inne, czyli jakie?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Prosimy o napisanie które dokumenty są kompletne, a których dokumentów brakuje
np. 'Umowy o pracę mam wszystkie. Odcinki wypłaty mam wszystkie z 2014, 2015 i 2016. Odcinków z 2012 i 2013 mam tylko kilka'...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Prosimy o załączenie plików - najistotniejszych dla naświetlenia sprawy
UWAGA! Na tym etapie nie ma konieczności przesyłania wszystkich dokumentów. Prosimy na razie o przesłanie tylko najważniejszych dokumentów, takich jak ostatnia umowa o pracę i kilka przykładowych odcinków wypłaty (po 2 odcinki z każdego półrocza), najlepiej takie, na których widać w jaki sposób były płacone nadgodziny. Jeżeli będziemy zainteresowani sprawą, poprosimy o wszystkie dokumenty.
Wyszukaj pliki na komputerze
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dodatkowe informacje

Miejsce na dodatkowe, istotne informacje na temat sprawy o które nie zapytaliśmy w ankiecie
proszę opisać istotne fakty związane ze sprawą, o które nie zapytaliśmy w tej ankiecie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy któreś z poniższych stwierdzeń pasuje do Pana(i) sytuacji?
można wybrać jedną, lub kilka opcji, lub zostawić niewypełnione
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data i godzina zwolnienia z pracy
Kiedy nastąpiło zwolnienie z pracy?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Jaka była forma zwolnienia z pracy?
można wybrać jedną, lub kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Jaki był powód zwolnienia?
Proszę SZCZEGÓŁOWO opisać powód zwolnienia z pracy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
W jakiej formie została zgłoszona niezdolność do pracy?
można wybrać jedną, lub kilka opcji
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kiedy została zgłoszona niezdolność do pracy?
dokładna data i godzina
np. 24 lipca 2019 rano o 8:20 zgłosiłem chorobowe telefonicznie, a następnie, też 24 lipca 2019 o 11:45 wysłałem maila
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Jaka była treść zgłoszenia chorobowego?
jeżeli była wysyłana wiadomość, proszę zacytować treść (wkle przesłaną do pracodawcy wiadomość)
np. 24 lipca 2019 o 11:45 wysłałem maila o treści: "Witam, Jestem chory i nie mogę przyjść do pracy"...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Proszę SZCZEGÓŁOWO opisać niezdolność do pracy
okres niezdolności do pracy, na czym polega(ła) niezdolność do pracy, czym jest/była spowodowana
np. jestem chory od 15 września 2018 do teraz, 15 września 2018 podczas pracy podnosiłem ciężką paczkę i wypadł mi dysk...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy pracodawca zatrudnił lekarza zakładowego / ARBO?
I jeżeli tak, to kiedy miały miejsca spotkania/rozmowy z lekarzem zakładowym / ARBO?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Reakcja pracodawcy na zalecenia lekarza zakładowego
Co zalecił lekarz zakładowy? Czy pracodawca stosuje się do zaleceń lekarza zakładowego?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy pracodawca zalega wynagrodzenie chorobowe za jakiś okres/okresy? - jeżeli tak, to proszę podać okresy
Za jakie okresy pracodawca zalega wynagrodzenie chorobowe?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy w trakcie chorobowego przebywałeś/aś poza granicami Holandii? - jeżeli tak, to proszę podać okresy
W jakich okresach w trakcie chorobowego przebywałeś/aś poza granicami Holandii? (i dlaczego?)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Proszę SZCZEGÓŁOWO opisać wypadek w pracy
Kiedy miał miejsce wypadek? czy zostało wezwane pogotowie ratunkowe? co istotnego się wydarzyło?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Proszę napisać z jakich powodów chce Pan(i) rozwiązać umowę o pracę
i jakiego rezultatu Pan(i) oczekuje?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Na jakie pytanie(a) prawne chciał(a)by Pan(i) uzyskać odpowiedzi w ramach porady?
im lepiej sprecyzuje Pan(i) pytania, tym lepiej (i szybciej) Panu(i) pomożemy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Porad udzielamy w kancelarii w Bredzie lub telefonicznie/mailowo. Czy ma Pan(i) preferencje co do formy porady?
można wybrać jedną, lub obie opcje.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Na kiedy chciał(a)by Pan(i) się umówić na poradę?
Proszę podać dogodne dni i godziny.
np. W przyszły wtorek mam cały dzień wolny, w pozostałe dni jestem dostępny tylko po 16:00...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Podsumowanie

Co możemy dla Pana(i) zrobić?,
proszę napisać jakiej pomocy prawnej Pan(i) od nas oczekuje?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
P.S. Jak wypełniało się Panu(i) naszą ankietę?
staramy się, żeby nasza ankieta była jak najwyższej jakości. Czy ma Pan(i) jakieś sugestie?
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Jak możemy poprawić ankietę?
których pytań/opcji odpowiedzi zabrakło?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
P.S. Jak długo wypełniał Pan(i) naszą ankietę?
staramy się, żeby wypełnianie naszej ankiety przebiegało szybko i sprawnie.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Czy zgadza się Pan(i) na warunki regulaminu?
regulamin jest dostępny na: https://www.prawnik.nl/regulamin
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Czy zgadza się Pan(i) na naszą politykę prywatności?
Opis naszej polityki prywatności jest dostępny na: https://www.prawnik.nl/rodo
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Start typing and press Enter to search